Mustafa Aydın ile Sözlü Tarih Görüşmesi

22 04 2017
Share Tweet Pin it

(1950, Konya)

"O zamanlarda milliyetçi adını taşıyan kuruluşlar da aslında dini içerikliydi. Mesela “Milliyetçi Öğretmenler Birliği” ya da “Milliyetçiler Derneği” ki en son 68-69’larda Mücadele Birliği kurulduğu sırada mesela “Milliyetçiler Derneği” bizim “Mücadeleci”lerin kontrolündeydi. Hatta o zamanlarda şimdiki gibi yayın olmadığı için bildiri basılıyor dağıtılıyor, köşe başlarında duruluyor. Köşe başlarında söz gelimi 1000 tane basmışsanız birkaç yere durmuş, şehrin merkezi yerlerinde dağıtıcılar, onlar gelene geçene veriyor. Bir faaliyeti bir işi bir konudaki görüşü protesto veya ona katılım böyle ifade ediliyordu. Mesela “Milliyetçiler Derneği” adını dağıtılmış bildirileri ben iyi hatırlıyorum, “Öğretmenler Birliği, Milliyetçi Öğretmenler Derneği” gibi dernekler vardı. Bu faaliyetler içerisinde Yüksek İslam Enstitüsü aktifti. 61’de kuruldu, 60’ta ben buraya Konya’ya geldiğimde 63’te geldim ilçeden buraya gelmişim. Tanıdıklarım çok yakın akrabalarım vardı özellikle Yüksek İslam Enstitüsü’nde. Hatta çok ilginçtir böyle biraz aykırı konferanslar veyahut gösterilere müdahale edildiği zamanlar olmuş idi. Mesela Hülle piyesine o zaman şartlarında şu anda böyle bir şey söz konusu olmaz ama o zaman olmuştu. Hülle piyesini, Yüksek İslam Enstitüsü’nden bir grup protesto etmişti..."


İlgili Mülakatlar