Öne Çıkan Başlıklar

İDP Sözlü Tarih

İslamcı Dergiler Projesi (İDP) kapsamında 2017 yılında başlayan sözlü tarih mülakatları, İslamcı dergiciliğin yayın hayatında fikirleriyle, yazılarıyla ve çalışmalarıyla yer almış kişilerle gerçekleştirilmekte ve böylece İslamcı düşüncenin serencamına ışık tutulmaya çalışılmaktadır. Bugüne kadar otuza yakın isimle gerçekleştirilen bu mülakatların videoları internet sitesinde yayınlanarak ilgililerin istifadesine sunulmaktadır. Ayrıca mülakat yapılan kişilere özel hazırlanan sayfalarda, biyografik bilgilerin yanı sıra kişilerin İDP dergi kataloğunda yer alan yazılarına da yer verilerek döneme dair bütüncül bir bakış mümkün kılınmaktadır.

Toplamda 40 görüşmeden oluşacak olan ve 2018 yılında tamamlanması planan sözlü tarih çalışması ile 1950 sonrası dönemde İslamcı yayıncılık içerisinde aktif olarak bulunmuş isimlerin anılarını ilk defa kendi ağızlarından dinleme fırsatı elde edilmektedir. Böylece İslamcı yayıncılığın bilinmeyen hikayesi tüm yönleriyle gün yüzüne çıkacak ve İslamcılık alanında yapılacak yeni çalışmalara zemin kazandırılacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen sözlü tarih mülakatları farklı görüşlere ve perspektiflere sahip isimlerle gerçekleştirilmektedir. Kendisi ile görüşme yapılan isimler incelendiğinde bu fikri çeşitlilik daha açık bir biçimde fark edilebilecektir. Görüşmelerde dile getirilen görüşlere ve belirtilen bilgilere müdahale edilmediği gibi bu görüşler kişilerin kendilerini bağlar.